Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Kalendář akcí a aktivit

Nadcházející události

Proběhlé události

21.4.202009:00:00: Seminář s názvem "Najděte klíč ke svému potenciálu" - změna termínu - ZRUŠENO (ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec)
21.4.202013:00:00: Seminář s názvem "Najděte klíč ke svému potenciálu" - změna termínu - ZRUŠENO (ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec)
31.3.202012:30:00: Seminář "Líný učitel" - Aktivizující výuka aneb Didaktická strategie „Líného učitele“ - ZRUŠENO (v Aule Gymnázia Žatec, Studentská 1075.)
12.3.202014:00:00: PS Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita (MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec)
12.3.202015:15:00: PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka (ZŠ Komenského alej, Žatec)
10.3.202014:00:00: PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, polytechnické a environmentální vzdělávání a kariérové poradenství v ZŠ a PS Rovné příležitosti (ZŠ Žatec, nám. 28. října)
5.3.202014:00:00: PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků (ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000)
13.2.202014:00:00: PS Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita (MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec)
6.2.202014:00:00: PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků (ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000)
4.2.202014:00:00: PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, polytechnické a environmentální vzdělávání a kariérové poradenství v ZŠ a PS Rovné příležitosti (ZŠ Žatec, nám. 28. října)
21.1.202015:00:00: Seminář Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu (Podbořanské gymnázium)
9.1.202014:00:00: Seminář Využití multifunkční učebny přírodních věd (ZŠ Žatec, nám. 28. října)
12.12.201914:00:00: Seminář Jak využít mobilní technologie ve výuce jazyků (ZŠ Komenského alej, 2.patro, učebna Čj)
11.12.201915:00:00: Řídící výbor MAP2 (MěÚ Žatec, velká zasedací místnost)
11.12.201916:00:00: PS pro financování (MěÚ Žatec, velká zasedací místnost)
9.12.201914:00:00: seminář Inspirace pro podporu čtenářské gramotnosti (ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000)
6.12.201915:30:00: metodické posezení učitelů přírodovědného vzdělávání (kavárna Mlsná Koza, Žatec)
4.12.201915:00:00: Setkání partnerství MAP2 (Papírny, Žatec)
26.11.201913:00:00: Setkání poskytovatelů sociálních služeb se zástupci mateřských a základních škol (Papírny, Žatec)
20.11.201914:00:00: PS Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita (MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec)
18.11.201914:00:00: PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků (ZŠ Liběšice)
6.11.201914:30:00: PS Matematická a digitální gramotnost na základních školách - ZRUŠENO (ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000)
24.10.201914:30:00: PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, polytechnické a environmentální vzdělávání a kariérové poradenství v ZŠ a PS Rovné příležitosti (ZŠ Žatec, nám. 28. října)
23.10.201914:00:00: PS Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita (MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec)
22.10.201913:00:00: Pokračování semináře Inspirace pro podporu čtenářské gramotnosti žáků (v Masarykově ZŠ v Lubenci, na adrese Karlovarská 181, Lubenec)
19.10.201909:00:00: seminář na rozvoj kritického myšlení "Zprostředkované učení - čteme s nečtenáři" - pokračování (Papírny, Žatec)
18.10.201909:00:00: seminář na rozvoj kritického myšlení "Zprostředkované učení - čteme s nečtenáři" (Papírny, Žatec)
17.10.201914:00:00: PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků (ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000)
17.10.201915:20:00: PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka (ZŠ Komenského alej, Žatec)
15.10.201913:30:00: Seminář Inspirace pro podporu čtenářské gramotnosti žáků (v Masarykově ZŠ Lubenec, Karlovarská 181)
14.10.201915:00:00: PS pro financování (MěÚ Žatec, velká zasedací místnost)
10.10.201914:30:00: PS Matematická a digitální gramotnost na základních školách (ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000)
8.10.201913:00:00: Workshop robotiky (v prostorách Staré papírny v Žatci, Volyňských Čechů 733)
3.10.201913:00:00: Seminář Chyby ve správním řízení v regionálním školství (v Masarykově ZŠ v Lubenci, na adrese Karlovarská 181, Lubenec.)
24.9.201912:30:00: Seminář Hodnocení a sebehodnocení žáka (Aula Gymnázia v Žatci, Studentská 1075)
18.7.201909:00:00: PS pro financování (Kancelář MAS Vladař, Masarykovo nám. 22, Podbořany )
18.6.201915:30:00: Seminář Laboratorní sety PASCO a jejich využití ve výuce přírodovědných předmětů (ZŠ Žatec, nám. 28. října)
10.6.201915:30:00: Řídící výbor MAP2 (MěÚ Žatec, velká zasedací místnost)
10.6.201916:30:00: PS pro financování (MěÚ Žatec, velká zasedací místnost)
6.6.201915:00:00: PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků (ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000)
6.6.201917:00:00: PS Čtenářská gramotnost Podbořany (Kancelář MAS Vladař, Masarykovo nám. 22, Podbořany )
3.6.201915:15:00: PS matematická gramotnost a PS cizí jazyk (ZŠ Komenského alej, Žatec)
28.5.201915:00:00: Setkání PS Papírny (Papírny, Žatec)
20.5.201910:00:00: Seminář na téma Rovné příležitosti (Galerie Sladovna Žatec, Masarykova 356.)
20.5.201915:30:00: Workshop na téma „Genetika ve výuce na základní škole" (ZŠ Žatec, nám. 28. října)
13.3.201915:00:00: PS Žatec Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita !!!Setkání bude přesunuto do Papíren!!! (MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec)
12.3.201915:30:00: PS Matematická a digitální gramotnost na základních školách !!!Setkání bude přesunuto do Papíren!!! (ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000)
7.3.201915:30:00: PS pro financování (MěÚ Žatec, velká zasedací místnost)
27.2.201915:30:00: Seminář na na téma BOV (badatelsky orientovaná výuka) (ZŠ Žatec, nám. 28. října)
6.2.201914:00:00: PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, polytechnické a environmentální vzdělávání a kariérové poradenství v ZŠ a PS Rovné příležitosti (ZŠ Žatec, nám. 28. října)
4.2.201915:00:00: !!!!! Z DŮVODU NEMOCI ZRUŠENO !!!! PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka (Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny)
23.1.201915:00:00: PS Žatec Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita (MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec)
23.1.201917:30:00: PS Podbořany Čtenářská gramotnost a PS Předškolní vzdělávání (Kancelář MAS Vladař, Masarykovo nám. 22, Podbořany )
21.1.201914:00:00: Pozvánka na PS Žatec Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků (ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000)
15.1.201915:30:00: PS Matematická a digitální gramotnost na základních školách (ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000)
12.12.201814:00:00: PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém a environmentálním vzdělávání a kariérové poradenství v základních školách a PS Rovné příležitosti (ZŠ Žatec, nám. 28. října)
26.11.201815:30:00: Řídící výbor MAP II (velká zasedací místnost Městského úřadu v Žatci)
22.11.201815:00:00: Setkání Partnerství MAP (v přednáškovém sále Muzea Papírny v Žatci)
31.5.201814:00:00: Seminář Jak si hrát v hodinách slohu II (gymnázium Podbořany)
23.5.201814:00:00: Workshop Zážitková pedagogika s přesahem do sociálního tématu ( v zasedací místnosti MAS Vladař, Masarykovo nám. 22, Podbořany.)
22.5.201812:00:00: akreditované DVPP Badatelsky orientovaná výuka (v parku zámku Krásný Dvůr)
3.5.201814:00:00: Seminář Školákem v protektorátu (gymnáziu Podbořany)
30.4.201813:00:00: Seminář Odpovědnost pedagogických pracovníků (ZŠ Lubenec)
19.4.201814:00:00: Workshop Hrdina a zbabělec za protektorátu (gymnáziu Podbořany)
16.4.201814:00:00: Seminář Jak vést žáky k aktivnímu občanství? Z DŮVODU NEZÁJMU SE NEKONAL
27.3.201816:30:00: Řídící výbor (v kanceláři MAS Vladař, o. p. s. Podbořany („Stará pošta“, Masarykovo nám. 22, Podbořany, 1. p.))
28.2.201808:00:00: Exkurze Inspirace programem Začít spolu v MŠ Kryry (MŠ Kryry (Příčná 419))
28.2.201814:00:00: Inspirativní workshop k výuce chemie na ZŠ (ZŠ Kryry (Komenského 393))
22.2.201814:00:00: Seminář Jak se hrát v hodinách slohu (budoba B gymnázia, Podbořany (1.patro nad školní jídelnou))
21.2.201814:30:00: Inspirativní workshop k lesní pedagogice (ZŠ Vroutek (Karlovarská 460))
19.2.201814:00:00: Seminář Posilování vztahů mezi žákem, rodinou a školou (zaměřeno na žáky 1. stupně ZŠ) ( ZŠ TGM Masaryka, Podbořany)
12.2.201814:30:00: Seminář Jak na žákovský parlament (ZŠ Husova, Podbořany)
14.12.201715:00:00: Předvánoční setkání partnerů a spolupracovníků (Národní dům v Podbořanech)
14.12.201717:00:00: Řídící výbor (Národní dům v Podbořanech)
12.12.201709:00:00: Seminář Zkušenosti z praxe GDPR pro školy a zřizovatele (MÚ Podbořany)
8.12.201714:00:00: !!!Pro malý zájem zrušen!!!Seminář Různé metody a formy výuky prezentované na tématech finanční gramotnosti (v 1. patře budovy nádraží ČD, Podbořany)
27.11.201714:00:00: Seminář Zážitkové čtení pro MŠ a ZŠ (ZŠ Husova 276, Podbořany)
22.11.201715:00:00: seminář Jak vytvořit inkluzivní prostředí ve třídě aneb Montessori ve výuce (ZŠ Husova 276, Podbořany)
21.11.201714:00:00: Seminář Ochutnejte Feuersteina (věk 8 a více) (ZŠ TGM, Podbořany)
20.11.201715:30:00: Seminář Ochutnejte Feuersteina (věk 3-8) (MŠ Hlubanská, Podbořany)
15.11.201715:00:00: Seminář Seznámení s možnostmi výuky robotiky na ZŠ (GSOŠ Podbořany)
30.10.201714:00:00: Seminář Základní orientace v problematice šikany (ZŠ Petrohrad)
25.10.201715:00:00: Seminář Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. st. ZŠ (ZŠ Kryry)
19.10.201714:00:00: Seminář Jak se vyrovnat s inkluzí (ZŠ TGM Podbořany)
5.10.201716:00:00: PS Čtenářská gramotnost + cizí jazyk (MC Bertík Kryry)
3.10.201716:00:00: PS Matematická gramotnost (Národní dům Podbořany)
15.6.201715:30:00: PS polytechnické vzdělání (ZŠ a MŠ Krásný Dvůr)
13.6.201715:30:00: Seminář Pravidla bezpečnosti práce s chemikáliemi v ZŠ dle požadavkům Krajské hygienické správy (ZŠ Kryry)
12.6.201715:30:00: PS inkluzivní vzdělání (Masarykova ZŠ Lubenec)
9.6.201715:30:00: PS kariérové poradenství (MC Jablíčko z Nepomyšle)
8.6.201716:30:00: PS předškolní vzdělání (MŠ Hlubanská, Podbořany)
7.6.201715:30:00: PS matematická gramotnost (ZŠ Kryry)
5.6.201715:30:00: PS čtenářská gramotnost (ZŠ Husova v Podbořanech)
3.6.201710:00:00: Veletrh škol a volného času (areál MŠ, Lubenec)
3.6.201710:00:00: Přednáška Hravé učení s technologiemi v mateřských školách (MŠ Lubenec, Chýšská 277, 439 83 Lubenec)
30.5.201709:00:00: Seminář Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách – zákonné povinnosti dle platné legislativy (ZŠ Kryry)
27.5.201710:00:00: Veletrh škol a volného času (meditační zahrada žlutého kostela, Podbořany)
27.5.201710:00:00: Přednáška Robotika jako nástroj pro rozvoj klíčových kompetencí (v prostorách 1. ZŠ Husova, Podbořany (červená budova, vchod od jídelny, učebna I.B, přízemí vlevo)
27.5.201713:00:00: Přednáška Základy metody hejného na I. st. ZŠ ( ZŠ T. G. Masaryka v Podbořanech)
26.5.201714:00:00: Veletrh škol a volného času (meditační zahrada žlutého kostela, Podbořany)
26.5.201714:30:00: Přednáška Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd (ZŠ TG. Masaryka, Podbořany)
26.5.201714:30:00: Seminář Možností financování malých projektů škol a spolků z Fondu LOGIT (ZŠ T. G. Masaryka, Podbořany)
22.5.201716:00:00: Přednáška Malý vědec (MŠ Lubenec, Chýšská 277, 439 83 Lubenec)
18.5.201714:00:00: Přednáška Zahrada, která učí (I. stupeň) (ZŠ a MŠ Krásný Dvůr)
17.5.201714:00:00: Přednáška Zahrada, která učí (II. stupeň) (ZŠ a MŠ Krásný Dvůr)
31.1.201716:00:00: PS Matematická gramotnost (Národní dům Podbořany)
26.1.201717:00:00: Řídící výbor (ZŠ Husova Podbořany, učebna IX. A )
10.11.201616:00:00: Pozvánka na ustavující setkání pracovních skupin (Mateřské centrum Jablíčko v Nepomyšli (budova úřadu městyse Nepomyšl č. p. 102, zadní vchod)
9.11.201616:00:00: PS Předškolní vzdělání (MC Jablíčko Nepomyšl)
12.9.201615:00:00: Řídící výbor ( zasedací místnost č. 8 (přízemí) Městského úřadu v Podbořanech)