Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality z okolí

Pozvánka na seminář Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu 21.1.2020

8.1.2020:
Podbořanské gymnázium a MAS Vladař o.p.s. v rámci projektu MAP2 Podbořansko-Žatecko zve v úterý 21. ledna od 15 do 18 hodin všechny pedagogy a zájemce o moderní metody výuky na seminář uznávaného slovenského didaktika Viliama Kratochvíla, který dlouhodobě hledá cesty, jak učit efektivně a srozumitelně didaktiku dějepisu. Vloni vydal knihu "Metafora stromu ako model didaktiky dejepisu".

 

"Jde o metaforu, ve které je třeba si neustále připomínat aktivní přítomný vztah k minulosti a jako učitel si neustále uvědomovat svůj pohyb "nahoru" a "dolů" po stromu v rámci každé hodiny. Kořeny stromu je možné brát jako učitelovu úlohu diagnostikovat a prohlubovat prožívaný přítomný vztah žáků k minulosti. Kmen stromu lze chápat jako předobraz učitelovy úlohy plánovat svoji výuku. Větve stromu jako metaforu učitelovy úlohy připravovat žákům cesty výuky. Větvičky, listy, květy a plody stromu jako metaforu aplikace jednotlivých výukových figur pro dané téma (různé způsoby, jak dané téma představit studentům). A pohyb z vrcholu stromu k jeho kořenům jako metaforu reflexe výuky učitele.Slovenský didaktik na workshopu učitelům názorně vysvětlí, jak je možné to aplikovat v hodinách, jak lze propojovat naše osobní zakořenění do obecných souvislostí."

Přední evropský didaktik dějepisu docent Viliam Kratochvíl působí od roku 1989 na Katedře všeobecných dějin Filozofické fakulty UK v Bratislavě. Věnuje se problematice moderních vyučovacích metod a tvorbě analyticky pojatých učebnic dějepisu pro základní i střední školy. Od roku 1992 spolupracuje s Ústavem Georga Eckerta pro mezinárodní výzkum učebnic v Braunschweigu v Německu. Je členem Mezinárodní společností pro didaktiku dějepisu se sídlem v Norimberku.

Pokud máte o seminář zájem, napište mi, prosím. Workshop pořádá FF UJEP, kde je doc. Kratochvíl na stáži. Každý obdrží osvědčení o účasti.
Těšíme se na setkání.

Za organizátory Marcela Svejkovská

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 8.1.2020, počet zobrazení : ( tento měsíc)