Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost 5.6.2017

25.5.2017:
Dovolte mi pozvat Vás na jednání Pracovní skupiny "Čtenářská gramotnost, rozvoj kompetencí pro používání cizího jazyka, rozvoj kulturního povědomí a vyjádření žáků", které se uskuteční v pondělí 5. 6. 2017 od 15.30 v ZŠ Husova v Podbořanech.

Věnovat se budeme aktualizaci Strategického rámce Místního akčního plánu vzdělávání pro Podbořansko a postupnému plánování aktivit a projektů, které mohou pomoci naplnit strategické cíle našeho MAP.

 

Prosím, prostudujte si přiložený materiál, který je výtahem ze Strategického rámce. Především se seznamte s jednotlivými cíly, jejichž realizací máme naplnit stanovené priority, což by mělo vést ke zkvalitnění vzdělávání na Podbořansku. Rozvažte si, které cesty mohou vést k naplnění daného cíle a co je pro to třeba udělat - jaké konkrétní aktivity je třeba uspořádat, jaké konkrétní projekty budou realizaci těchto aktivit řešit, kdo bude nositelem projektu, z čeho bude projekt financován.

Přílohy :

Článek vyšel : 25.5.2017, počet zobrazení : ( tento měsíc)