Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na seminář Hodnocení a sebehodnocení žáka 24.9.2019

30.8.2019:
Vážené dámy, vážení pánové,
mám pro Vás další, úplně úžasnou zprávu - podařilo se nám zajistit seminář od lektora, učitele, psychologa, didaktika, člověka, o kterého je v oblasti školní psychologie obrovský zájem - od Mgr. Roberta Čapka, PhD.
Má pro Vás připraven seminář s názvem "Hodnocení a sebehodnocení žáka" - tedy něco, co je opravdu aktuální na začátku nového školního roku. Zároveň je to téma, o které jste v rámci zpětné vazby měli největší zájem.

Kdy a kde to vše vypukne? Byly nám přislíbeny k tomu účelu opravdu reprezentativní prostory Auly Gymnázia v Žatci, Studentská 1075 - 24.9.2019, v době od 12,30 do 17 hod. Občerstvení je samozřejmě zajištěno.

 

Registrační formulář najdete na následujícím odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoEilwYhLF_2olACQbXU2a6PSgD9H9UwgQ7IajZWoXGBcCAw/viewform  

 

S přihláškami neváhejte, zájem je opravdu velký!

 

Ještě mi dovolte krátkou anotaci:

Hodnocení má klíčové postavení – je pro žáky zpětnou vazbou, určuje jejich vztah k učiteli, mělo by pro ně být motivací, aby ve svém úsilí pokračovali, posilovat jejich odhodlání vzdělávat se dál. 
Z těchto důvodů by také mělo být učitelem správně pojato a místo v procesu výuky by měla mít i evaluace, kterou on sám i žáci zjišťují, jestli je nastavení průběhu vyučování ve všech ohledech efektivní.

 

 

Obsah: Jaký je účel hodnocení, co je to hodnocení? 

Povzbuzující reakce
Nevýhody současného klasifikování
Doplňkové formy hodnocení 
Slovní hodnocení versus známky 
Kriteriální a normativní hodnocení 
Individuální a sociální vztahová norma – jak vlastně hodnotit? 
Psychologické aspekty hodnocení: To by se učiteli stát nemělo! (některé hodnotící systémy) 
Vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků 
Reflexe z praxe 
Závěrečné shrnutí: co je tedy při hodnocení důležité?

 

 

Těšíme se na Vás! 

Přílohy :

Článek vyšel : 30.8.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)