Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na seminář na téma Rovné příležitosti 20.5.2019

15.4.2019:
Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na seminář pro učitele na téma Rovné příležitosti.
Seminář se bude konat v pondělí 20. 5. 19 od 10,00 hod v Galerie Sladovna Žatec, Masarykova 356.
Časová dotace 7 hodiny.
Lektorka - Mgr. Dana Forýtková

 

Anotace

 

Program vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, a to č. 82/2015 Sb. a Vyhlášky č. 27/2016 Sb. ve znění novely č. 270/2017 Sb., a je zaměřen na objasnění role Školního poradenského pracoviště v rámci vnitřní sítě školy; na spolupráci s ŠPZ při zjišťování SVP žáka a zajišťování PO z Doporučení ŠPZ;  vytváření pozitivního třídního klimatu v inkluzivní třídě.

 

Občerstvení je zajištěno.

Přílohy :

Článek vyšel : 15.4.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)