Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na PS Papírny 28.5.2019

29.4.2019:
Zveme Vás na setkání PS:
• Matematická a digitální gramotnost na základních školách
• Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
• Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém a environmentálním vzdělávání a kariérové poradenství v základních školách.
• Rovné příležitosti.
• Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
• Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita

Setkání se bude konat 28.5.2019 od 15 hod v Papírnách, Žatec.

Přílohy :

Článek vyšel : 29.4.2019, počet zobrazení : ( tento měsíc)