Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na jednání řídícího výboru 12.9.2016

8.9.2016:
Pozvání na ustavující jednání Řídícího výboru Místního akčního plánu vzdělávání na území obce s rozšířenou působností Podbořany (dále jen ŘV).
Jednání se uskuteční v pondělí 12. 9. 2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 8 (přízemí) Městského úřadu v Podbořanech.

Program jednání

1. Informace k projektu „MAP ORP Podbořany“

2. Schválení členů Řídícího výboru MAP ORP Podbořany

3. Schválení Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru MAP ORP Podbořany

4. Návrh pracovních skupin MAP ORP Podbořany

5. Termín dalšího jednání

6. Diskuse

Přílohy :

Článek vyšel : 8.9.2016, počet zobrazení : ( tento měsíc)