Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Pozvánka na ustavující setkání pracovních skupin 10.11.2016

9.11.2016:
Dne 10.11.2016 v 16:00 bude probíhat ustavující setkání pracovních skupin pro tvorbu Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) pro Podbořansko. Setkání se uskuteční v MC Jablíčko Nepomyšl.

Přijměte a dále, prosím, předejte svým kolegům, kolegyním a dalším přátelům a známým, jichž se tato událost může týkat, pozvání na ustavující setkání těchto pracovních skupin pro tvorbu Místního akčního plánu vzdělávání (MAP) pro Podbořansko:

1) MATEMATICKÁ GRAMOTNOST A ROZVOJ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ

2) ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST, ROZVOJ KOMPETENCÍ PRO AKTIVNÍ POUŽÍVÁNÍ CIZÍHO JAZYKA A ROZVOJ KULTURNÍHO POVĚDOMÍ A VYJÁDŘENÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ

3) INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA DĚTÍ A ŽÁKŮ OHROŽENÝCH ŠKOLNÍM NEÚSPĚCHEM A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH A OBČANSKÝCH KOMPETENCÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ

4) ROZVOJ KOMPETENCÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ V POLYTECHNICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ (PODPORA ZÁJMU, MOTIVACE A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ, INŽENÝRINGU A MATEMATIKY "stem", COŽ ZAHRNUJE I EVVO)

5) ROZVOJ PODNIKAVOSTI A INICIATIVY DĚTÍ A KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
,
Schůzka pracovních skupin se uskuteční ve čtvrtek 10. 11. 2016 od 16.00 v prostorách Mateřského centra Jablíčko v Nepomyšli (budova úřadu městyse Nepomyšl č. p. 102, zadní vchod).

Cílem setkání je ustanovit pracovní skupiny včetně případných podskupin, jasně definovat, jakým tématům v rámci Podbořanska se budou pracovní skupiny věnovat v rámci a pokusit se definovat slabé a silné stránky, stejně jako definovat příležitosti a rizika pro předškolní vzdělávání na Podbořansku.

Očekávám, že výše zmíněné nám zabere minimálně 3 hodiny času, udělejte si tedy, prosím, prostor alespoň do 19.00.

Účast Vaší či účast Vašich kolegyň či kolegů, prosím, potvrďte na e-mail zdenka.lnenickova@vladar.cz nebo telefonicky či prostřednictvím SMS na tel. 605 242 949.

Víte-li o někom dalším, kdo by mohl být přínosným členem skupiny a koho nevidíte v oslovených osobách a organizacích, prosím, přepošlete mu tento e-mail.

Děkuji za spolupráci a těším se na viděnou.

Zdenka Lněníčková

Přílohy :

Článek vyšel : 9.11.2016, počet zobrazení : ( tento měsíc)