Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Proběhl seminář o GDPR pro školy a zřizovatele 12.12.2017

24.12.2017:
V úterý 12.12.2017 proběhl seminář o aplikaci nařízení EK o ochraně osobních údajů pro školská zařízení a zřizovatele. V článku naleznete podklady k semináři a odkazy na dokumenty.

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Přednášející:

  • Mgr. Jindřich Hlavatý, Ph.D.
  • Mgr. Miloš Pilný

Odkazy:

 

V úterý 12. prosince 2017 proběhl seminář o aplikaci nařízení EK o ochraně osobních údajů pro školská zařízení a zřizovatele..  Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), které spolu se zákonem o zpracování osobních údajů (jehož návrh je aktuálně v legislativním procesu) nahradí dosavadní právní úpravu, tj. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Lektoři přítomné ředitele a zástupce zřizovatelů seznámili s touto novou a pro školy složitou problematikou. Zároveň jim představili některé z vydaných metodik a stanovisek k této nové právní úpravě, které srozumitelněji tyto právní předpisy pro oblast školství srozumitelněji vysvětlují. Jedná se o:

Lektor dále např. doporučil důkladně prověřovat informace z webových stránek poradenských organizací.

 

Na závěr semináře proběhla dlouhá živá diskuze ohledně dopadů nařízení v praxi malých škol.

 

Zapsal: Josef Ryšavý, výkonný manažer projektu

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 24.12.2017, počet zobrazení : ( tento měsíc)