Vzdělávání na Podbořansku

Informační portál projektu MAP ORP Podbořany

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Pracovní skupiny

 

Pro realizaci MAP2 budou pravidelně svolávány Pracovní skupiny zřízené Řídícím výborem, kde se budou podrobněji řešit jednotlivá problémová témata.

Sedm pracovních skupin bylo schváleno na Řídícím výboru dne 26.11.2018.

Pracovní skupiny jsou zřízené pro každou řešenou oblast a jsou zodpovědné za její detailní rozpracování. Tyto skupiny jsou tvořeny odborníky na danou tématiku.

Jedná se o pracovní skupiny:

 


 

Pro realizaci MAP budou pravidelně svolávány Pracovní skupiny zřízené Řídícím výborem, kde se budou podrobněji řešit jednotlivá problémová témata.

Sedm pracovních skupin bylo schváleno na Řídícím výboru dne 12.9.2016. Později byl počet stanoven na šest pracovních skupin (samostatná skupina cizí jazyk byla přidružena k pracovní skupině čtenářská gramotnost).

Pracovní skupiny jsou zřízené pro každou řešenou oblast a jsou zodpovědné za její detailní rozpracování. Tyto skupiny jsou tvořeny odborníky na danou tématiku.

 

Jedná se o pracovní skupiny:

Stránky v této kategorii: Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita, Matematická gramotnost a rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků, Čtenářská gramotnost,rozvoj kompetencí pro aktivní používání cizího jazyka a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků., Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků, Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a kariérové poradenství v základních školách., Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (podpora zájmu, motivace a dovedností v oblasti vědy, technologií, inženýringu a matematiky „STEM“, včetně EVVO)., , Matematická a digitální gramotnost na základních školách, Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém a environmentálním vzdělávání a kariérové poradenství v základních školách, Rovné příležitosti, Čtenářská gramotnost v základním a předškolním vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, kapacita, PS pro financování